Mål

Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av vedlikehold på Statfjord B i henhold til selskapets egne krav og regelverkskrav.

Resultat

Det ble påvist avvik knyttet til:

  • Planlagt vedlikehold
  • Vedlikehold av dørkrister
  • Verifikasjon av ytelse til sikkerhetskritisk brønnbarriereelement

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til dokumentasjon.