Hopp til hovedinnhold

§ 58 Vedlikehold

Den ansvarlige skal sikre at landanlegg og deler av disse holdes ved like, slik at de krevde funksjonene ivaretas i alle faser av levetiden.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

Med vedlikehold menes kombinasjonen av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å opprettholde den i eller gjenvinne en tilstand der den kan oppfylle krevd funksjon, jf. definisjonen 2.1 (med tilhørende terminologi) i standarden NS-EN 13306.
Vedlikeholdet omfatter blant annet aktiviteter som overvåking, inspeksjon, prøving og reparasjon, og det å holde orden.
Med funksjoner menes også sikkerhetsfunksjonene, jf. § 3. For disse funksjonene innebærer kravet til vedlikehold at ytelsen skal være ivaretatt til enhver tid, jf. § 10.
Med landanlegg eller deler av disse menes også midlertidig utstyr.
Med alle faser menes også perioder der landanlegget eller deler av dette er midlertidig eller permanent nedstengt.

Equinor - Hammerfest LNG - oppfølging av tidligere tilsyn og gransking

Publisert: 21. desember 2023

Avvik

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Gassco/Equinor - Kollsnes/Sture - storulykke og styring av vedlikehold

Publisert: 21. mars 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - materialhåndtering kran og løft og arbeid i høyden, arbeidsmiljø og fallende gjenstander

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - storulykke og styring av vedlikehold

Publisert: 2. juli 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Tjeldbergodden - gransking av hendelse med turbinhavari og brann

Publisert: 24. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Hammerfest LNG

Publisert: 22. april 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - oppfølging av overflateprogram

Publisert: 5. januar 2021

Avvik

Esso – Slagentangen – gransking av naftalekkasje

Publisert: 2. desember 2020

Avvik

Norske Shell – Ormen Lange/Nyhamna – drift og vedlikehald av røyrleidningar, undervassanlegg og landanlegg

Publisert: 29. oktober 2020

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og vedlikehald

Publisert: 27. september 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Gassco - Nyhamna - materialhåndtering

Publisert: 29. mai 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor - Sture - Elektriske anlegg

Publisert: 17. august 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 7. mars 2017

Avvik

Norske Shell - Nyhamna - Driftstilsyn

Publisert: 24. februar 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Pålegg til Gassco og Statoil - Kårstø - Elektrisk anlegg og Storulykkerisiko

Publisert: 3. januar 2017

Avvik

Esso - Slagentangen - Elektriske anlegg

Publisert: 14. november 2016

Avvik

Esso - Slagentangen - Oppfølging etter hendelse

Publisert: 13. april 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik