Mål

Målet var å føre tilsyn med at relevante regelverksbestemmelser blir oppfylt. I tilsynet la vi særlig vekt på hvordan Statnett arbeider med elektriske anlegg og elsikkerhet. Eksplosjonsvern og vedlikeholdsstyring av elektriske anlegg ble også vektlagt.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Barrierestyring
 • Eksplosjonsvern
 • Vedlikehold
 • Oversikt over status for sikkerhetssystemer
 • Nødbelysning
 • Anlegg og utstyr
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg

Videre ble det identifisert seks forbedringspunkter knyttet til:

 • Regelverksanvendelse
 • Ansvarshavende for de elektriske anleggene
 • Varsling og melding av hendelser til Ptil
 • Systemer og utstyr for kommunikasjon
 • Selektivitetsanalyse - anlegg for avbruddsfri strømforsyning
 • Varmekabelanlegg

Statnett har fått frist til 28. oktober 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.