I dagene fra 18. til 20. juni 2018 førte vi tilsyn med Equinor og deres drift av elektriske anlegg på Stureanlegget i Øygarden i Hordaland.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav knyttet til elektriske anlegg.

Tilsynet ble gjennomført som planlagt og var godt tilrettelagt fra Equinor. Dialogen var åpen og konstruktiv. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Det ble registrert god orden og ryddighet i fordelingsstasjoner. Tilstanden på de elektriske installasjonene syntes i all hovedsak å være god. Vi fikk også et positivt inntrykk av selskapets oppfølging etter inntruffet el-ulykke i fjor (2017).

Resultat

Tilsynet identifiserte flere avvik fra regelverket. Disse omfattet eksplosjonsvern (tennkildekontroll), nødbelysning, nødkraft, elektriske installasjoner, arbeid i og drift av elektriske anlegg og avviksbehandling. Videre ble det observert forbedringspunkt med hensyn til bemanning og kapasitet, midlertidig utstyr, verninnstillinger og regelverksanvendelse ved større ombygginger og modifikasjoner av anlegg.

Vi har bedt Equinor innen 15. september 2018 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert.