I perioden 3. til 6. september 2018 førte vi tilsyn med Esso og deres oppfølging innenfor materialhåndtering, herunder kran og løft, ISO/TT og styring av arbeidsmiljø på Slagentangen.  

Brudd på regelverket

Tilsynet identifiserte sju avvik fra regelverket. Disse omfattet:

 • Arbeidsmiljø for ISO-personell
 • Opplæring av verneombud
 • Manglende dokumentasjon – prosedyre for løfteoperasjoner
 • Løfting av personell med utstyr som ikke er godkjent for dette
 • Mangelfull kvalitetssikring av sakkyndig virksomhet
 • Mangelfullt system for vedlikehold av ståltau
 • Mangelfull oppfølging av stillasentreprenøren

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Arbeidsmiljøutvalg (AMU) – Slagentangen
 • System for merking og oppbevaring av løfteutstyr som er tatt ut av bruk
 • Tilgang til og bruk av dokumentasjon for løfteutstyr
 • System for opplæring av brukere av stillas

Noen av våre observasjoner ble også påpekt i tilsyn utført 9. mars 2016, etter alvorlig løftehendelse 29. januar 2016. 

Pålegg

På bakgrunn av våre observasjoner i tilsynet, har vi gitt Esso pålegg.