Hopp til hovedinnhold

§ 51 Særskilte krav til prøving av utblåsingssikring og annet trykkontrollutstyr

Utblåsingssikringer med styringsfunksjoner og annet trykkontrollutstyr skal vedlikeholdes, deriblant trykk- og funksjonsprøves, jf. § 45 og § 47.
Utblåsingssikringer med styringsfunksjoner og annet trykkontrollutstyr skal heloverhales og resertifiseres hvert femte år.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å oppfylle kravet til prøving, heloverhaling og resertifisering slik at utstyret er i stand til å oppfylle sine krevde funksjoner, bør standardene NORSOK D-001 kapittel 6.35.3, jf. innretningsforskriften § 49, og NORSOK D-010 kapittel 5.2.3.5 og 5.2.3.6 samt tabellene C.4, C.14, C.19, C.21, C.32, C.37, C.38, C.47, C.53, C.57, C.58 og C.59 og vedlegg A, DNVGL-OS-E101 samt DNV-RP-E101 brukes. Se § 47 når det gjelder denne typen utstyr ved brønnintervensjoner og overhaling av havbunnsbrønner.
Heloverhaling og resertifisering som nevnt i andre ledd, kan utføres kontinuerlig og på en måte som ivaretar at enkeltkomponenter og hele enheten vil være overhalt i løpet av en rullerende femårsperiode. Heloverhalingen krever ikke nødvendigvis full demontering av alle deler, jf. design, drifts- og vedlikeholdshistorikk, levetid og tilhørende risikovurderinger (klassifisering) med mer, men skal være innrettet slik at utstyret kan resertifiseres.

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

Transocean Services - sertifisering og resertifisering av BOP

Publisert: 7. august 2023

Avvik

Odfjell Platform Drilling AS - sertifisering og resertifisering av bore-BOP med kontrollfunksjoner

Publisert: 30. juni 2023

Avvik

KCA - sertifisering og resertifisering av BOP

Publisert: 29. juni 2023

Avvik

Archer - oppfølging av sertifisering og resertifisering av bore-BOP med kontrollfunksjoner

Publisert: 9. mai 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

Vår Energi – Ringhorne - trykkbalansert boring (MPD)

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 15. juni 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Wintershall og Odfjell Drilling - Brage - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 8. februar 2019

Avvik

Equinor - Statfjord C - Boring og beredskap

Publisert: 8. oktober 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Statoil - Visund - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 18. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Statoil - Oseberg Øst - Storulykke og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 23. september 2016

Avvik

North Atlantic Drilling - West Linus - Boring og Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 29. juni 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B og Ekofisk K - Storulykkerisiko og arbeidsmiljø

Publisert: 29. april 2016

Avvik

Pålegg til Statoil - Oseberg B og Gullfaks C - Boring og brønn

Publisert: 15. juni 2015

Avvik