Hopp til hovedinnhold

§ 21 Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon

Skjermbasert utstyr og annet teknisk utstyr for å overvåke, kontrollere og styre maskiner, anlegg eller produksjonsprosesser, skal utformes slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten, reduseres.
Informasjonsgivere og betjeningsinnretninger skal utformes, plasseres og grupperes, slik at det enkelt og hurtig kan mottas nødvendig informasjon og utføres nødvendige aksjoner. Informasjonen som presenteres, skal være korrekt og lett forståelig.
Informasjonssystemer skal være dimensjonert både for normale og kritiske situasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

For å oppfylle kravene som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 7.8.3 og A.9 i tillegg A brukes.
For å oppfylle kravet til informasjon som nevnt i andre ledd, bør standardene EN 894 del 1-3 og NS-EN 614 del 1 brukes, med følgende tillegg: Informasjonen bør være hensiktsmessig strukturert og konsistent med hensyn til bruk av farger, tekst og symboler.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.
For utforming av alarmsystemer vises det til § 34a om kontroll- og overvåkingssystem.

Pålegg til Equinor – Oseberg Sør/Askepott – teknologiutvikling, implementering og bruk av digital brønnplanlegging og automatisert borekontroll

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Equinor – Drift Nord – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Equinor – Drift Sør – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Equinor – Drift Vest – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 19. januar 2022

Avvik

Wintershall Dea - Brage – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Aker BP - Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Vår Energi – Balder, Ringhorne og Goliat – alarmhandteringssystem i kontrollrom

Publisert: 17. januar 2022

Avvik

Equinor og Transocean - brønnplanlegging og automatisert borekontroll - Transocean Enabler

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

ConocoPhillips – Eldfisk B - endring av driftsform og fjernstyring

Publisert: 25. oktober 2021

Avvik

Pålegg og tvangsmulkt til Gassco – elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer – Draupner-innretningene

Publisert: 20. oktober 2021

Avvik

Equinor - Martin Linge - ferdigstillelse og klargjøring for drift

Publisert: 12. juli 2021

Avvik

Pålegg til Equinor - Norne FPSO – risiko- og barrierestyring

Publisert: 22. februar 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – kontroll-, overvåkings- og sikkerhetssystemer

Publisert: 11. januar 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge A – tennkildekontroll

Publisert: 1. oktober 2020

Avvik

Equinor - Martin Linge - ferdigstillelse og klargjøring for drift

Publisert: 25. juni 2019

Avvik

Statoil - Barrierestyring

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

Statoil - Visund - Integritets- og barrierestyring av fleksible stigerør

Publisert: 20. november 2017

Avvik

BP - Valhall PH - Kontrollfunksjoner

Publisert: 1. juli 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Saipem SpA - Scarabeo 8 - Alarmsystem

Publisert: 3. mai 2016

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift

Publisert: 3. juli 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Elara - Oppfølging av alarmsystem

Publisert: 1. august 2014

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Alarmsystemet i borekontrollrommet

Publisert: 13. mai 2014

Avvik