Tilsynet begrenses til Martin Linge A inklusive grensesnitt mot Martin Linge B og land. Tilsynet omfattet også oppfølging av observasjoner fra tilsynet 2. til 9. mai 2018.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor, i samarbeid med aktørene, sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav knyttet til storulykkerisiko i ferdigstillelse og klargjøring for drift av Martin Linge A. Videre bidra til at selskapet reduserer risiko gjennom å etablere effektive prosesser som ivaretar teknisk tilstand for sikkerhetskritisk utstyr, systemer og anlegg i et levetidsperspektiv.

Resultat

Under tilsynet ble det identifisert ett avvik i forbindelse med menneske-maskin-grensesnitt, informasjonspresentasjon og alarmhåndtering.

Hva skjer nå?

Equinor har fått frist til 16 . august 2019 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.