Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Maersk Drilling sikrer at alarmsystemer møter relevante myndighetskrav, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til alarmrater og oppfølging av alarmsystemet.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til IKT-sikkerhet.