Mål 

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Saipem sikrer at alarmsystemer møter relevante myndighetskrav, anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper. Vi har også lagt vekt på å vurdere selskapets rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemytelse og hvilken betydning dette har for den totale arbeidsbelastningen for borer og assisterende borer tilknyttet borekontrollrommet på Scarabeo 8.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til etablering av ytelseskrav og manglende rutiner for regelmessig oppfølging av alarmsystemet.

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til prioriteringer av alarmer.

Saipem har fått frist til 1. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.