Hopp til hovedinnhold

§ 29 Planlegging

Ved planlegging av aktiviteter på den enkelte innretningen skal den ansvarlige sikre at viktige bidragsytere til risiko holdes under kontroll, både enkeltvis og samlet, jf. også styringsforskriften § 12.
Planleggingen skal ta hensyn til status for viktige bidragsytere til risiko og til endringen i risiko som går fram av risikoindikatorene, jf. styringsforskriften § 10.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet til planleggingen som nevnt i første ledd, innebærer blant annet å sikre at aktivitetene utføres innenfor begrensningene som nevnt i kapittel VI.

Pålegg til Equinor etter gransking av hendelse med personskade og gasslekkasje på Statfjord B

Publisert: 15. april 2024

Avvik

Pålegg til Equinor etter tilsyn med materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 3. april 2024

Avvik

Equinor – Gullfaks C – materialhåndtering og logistikk

Publisert: 18. desember 2023

Avvik

Equinor – Gullfaks C – gransking av brudd i kveilerør

Publisert: 19. oktober 2023

Avvik

Equinor - Statfjord A - beredskap og logistikk inkludert arbeid i høyden

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

AkerBP - Tambar - Tilsyn med kran og løft, vedlikehold, arbeid i høyden, arbeidsmiljø

Publisert: 18. januar 2023

Avvik

Equinor - Statfjord B - logistikk, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 2. juni 2022

Avvik

Equinor – Gullfaks B – logistikk

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Equinor - Statfjord C - logistikk og beredskap

Publisert: 2. desember 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Johan Sverdrup – gransking av løftehendelse med personskade

Publisert: 30. september 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Gullfaks C - gransking av oljeutslipp

Publisert: 24. august 2021

Avvik

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - Gransking av brann i innløpsseparator

Publisert: 27. august 2019

Avvik

Equinor – Åsgard B – Pålegg etter gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Aker BP - Tambar - Gransking av gangbrohendelse

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk X - Bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Statoil - Åsgard - Gransking av HC-lekkasje fra brønn S-4 10.3.2017

Publisert: 11. september 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik