Tilsynet ble gjennomført med møter og intervjuer digitalt via Teams i perioden 7. til 11. desember 2020, og feltbefaringen offshore i perioden 6. til 8. oktober 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrog til å sikre en helhetlig styring av materialhåndtering og beredskap.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik og to forbedringspunkter.

Avvik:

  • Mangelfull planlegging av løfteoperasjon
  • Skilting og merking av evakueringsveier
  • Daglig utsjekk av offshorekraner
  • Mangelfull gjennomføring av løfteoperasjon

Forbedringspunkter:

  • Rolle og ansvarsfordeling
  • Krav til kompetanse for teknisk ansvarlig for løfteutstyr

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert.

Svarfristen er satt til 15. desember 2021.