Tilsynet ble gjennomført fra 25. til 27. september 2019.

Bakgrunn

Equinor har avdekket svakheter med lysarmaturer på Johan Sverdrup-feltet. I møte 3. september 2019 ble vi informert om tiltak som selskapet hadde iverksatt. I tilsynsaktiviteten ble disse tiltakene verifisert og fulgt opp.

Mål

Målet med den varslede aktiviteten var blant annet å verifisere Equinors styring og oppfølging av sikre og robuste løsninger, spesielt rettet mot integriteten til lysarmaturer på innretningene.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi ett avvik fra regelverke. Dette gjaldt installering og ferdigstilling av midlertidig belysning og høyttaleranlegg. Det ble også identifisert ett forbedringspunkt knyttet til vedlikeholdsprogram og prosedyrer for fast og midlertidige belysning.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 8. november 2019 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, og gi oss en vurdering av forbedringspunktet.