Hopp til hovedinnhold

§ 30 Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter

Planlagte aktiviteter skal klareres sikkerhetsmessig før de utføres. Av klareringen skal det gå fram hvilke betingelser som skal oppfylles, deriblant hvilke tiltak som skal settes i verk før, under og etter arbeidet slik at de som deltar i eller kan bli berørt av aktiviteten, ikke skades, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til sikkerhetsmessig klarering bør det brukes et arbeidstillatelsessystem.
Ved klareringen av aktivitetene etter denne paragrafen, bør det utføres en sikker-jobb-analyse når delaktiviteter ikke er dekket av prosedyrer, prosedyrene kan komme i konflikt med hverandre eller aktivitetene er nye for det personellet som er involvert.
For utføring av sikker-jobb-analyser bør standarden NS-EN ISO 17776 vedlegg C.3 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Ved utføringen av en sikker-jobb-analyse, se blant annet siste avsnittet i C.3.3, bør den som er ansvarlig for å utføre arbeidet, og arbeidstakerne som skal utføre det, delta; eventuelt også system- og områdeansvarlige.
For å oppfylle kravene til tiltak bør Guidelines for Offshore Marine Operations (G-OMO) brukes for denne typen aktiviteter. Når det gjelder tiltak vedrørende utslipp av drenasjevann vises det til G-OMO kapittel 7.8 Discharges from Facilities.
For å oppfylle kravene til tiltak bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.11, 9.2, 9.3, 9.5 og 9.6 og Offshore Norges retningslinje nr. 117 brukes for bore- og brønnaktiviteter ved overlevering av brønner mellom enheter, med følgende tillegg: Barrierestatusen for brønnene bør være prøvd og verifisert.
Når det pågår tandemoverføring av hydrokarboner fra en FPSO eller FSU til skytteltankskip, bør det vurderes å redusere andre skipsaktiviteter til eller fra FPSO-en eller FSU-en.
Med overlevering av brønner mellom enheter menes slik overlevering mellom produksjon, brønnservice, drift, vedlikehold med mer.

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av hendelse med personskade og gasslekkasje på Statfjord B

Publisert: 15. april 2024

Avvik

Equinor - Statfjord B - FLX styring av vedlikehold i senfase

Publisert: 8. februar 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

KCAD – Askeladden – drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene

Publisert: 5. september 2023

Avvik

Odfjell – Linus – gransking av hendelse med personskade ved arbeid på dragchain

Publisert: 20. februar 2023

Avvik

Seadrill – West Elara – vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. desember 2022

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Atlantic – gransking av løftehendelse

Publisert: 24. oktober 2022

Avvik

Rowan – vedlikehold - endringer i organisering, støttefunksjoner og styringssystem

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Johan Sverdrup – gransking av løftehendelse med personskade

Publisert: 30. september 2021

Avvik

Pålegg til KCA Deutag etter gransking av hendelse med fallende gjenstand og alvorlig personskade på Askeladden

Publisert: 14. juni 2021

Avvik

Equinor – Heimdal – gransking av arbeidsulykke

Publisert: 28. mai 2020

Avvik

Equinor – Åsgard B – Pålegg etter gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Statoil - Heidrun - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 14. mars 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

North Atlantic Drilling - West Venture - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. august 2015

Avvik

Transocean Offshore - Transocean Barents - Gransking av hendelse med personskade

Publisert: 17. august 2015

Avvik