Hopp til hovedinnhold

§ 15 Kjemikalier og kjemisk påvirkning

Det skal velges kjemikalier og tekniske løsninger som hindrer skadelig kjemisk påvirkning på mennesker og miljø, og som reduserer behovet for bruk av kjemikalier.
Ved valg, utforming og plassering av anlegg for lagring, bruk, gjenvinning og destruksjon av kjemikalier skal det tas hensyn til
  1. helse og sikkerhet for personell,
  2. korrosjon og andre former for nedbryting av materialer,
  3. brann- og eksplosjonsfare,
  4. risiko for forurensning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Denne paragrafen omfatter teknisk tilrettelegging for å redusere akutt og langvarig kjemisk påvirkning knyttet til transport, overføring, lagring, bruk og avhending av kjemikalier. Paragrafen omfatter også prosesser som avgir kjemiske komponenter.
For å oppfylle kravene til tekniske løsninger som hindrer skadelig kjemisk påvirkning på mennesker som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 6.1, 6.2.9, 6.3, 7.5, 7.7.2 og tillegg A.2 og A.7 brukes.
For å oppfylle kravene til utforming og plassering av anlegg for lagring og bruk som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK P-002 kapittel 20 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
For bruk av kjemikalier, se aktivitetsforskriften § 36 og kapittel XI.
For utforming og plassering med hensyn til brann- og eksplosjonsfare som nevnt i andre ledd bokstav c, vises det til § 5 og forskrift om eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7.
Forskrifter fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i arbeidsmiljøloven 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013, gir nærmere bestemmelser om løselig seksverdig krom i sement. Klargjøring av anvendelsesområde fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til , der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.skriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Equinor – Johan Castberg – logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 28. august 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Seadrill – West Phoenix – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. mars 2022

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 23. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

Maersk Drilling – Mærsk Invincible – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Bollsta - arbeidsmiljø

Publisert: 19. februar 2020

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – arbeidsmiljø

Publisert: 7. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor - Sleipner A - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 11. juni 2019

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Arbeidsmiljørisiko og levetidsforlengelse

Publisert: 13. mai 2016

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold

Publisert: 13. februar 2015

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik