Hopp til hovedinnhold

§ 44 Informasjon om risiko ved utføring av arbeid

Det skal sikres at arbeidstakerne gis informasjon om helserisiko og risiko for ulykker ved det arbeidet som skal utføres.
Resultater av vurderinger, analyser, målinger, kartlegginger av årsaker til arbeidsbetingede sykdommer, gransking av arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker, og betydningen av disse resultatene for utføringen av arbeidet, skal være tilgjengelig.
Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med disse opplysningene.
Paragraf sist endret: 1. februar 2019

Ingen kommentar.

Equinor – Statfjord B – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

Aker BP - Valhall - HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 19. desember 2017

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Songa - Songa Encourage - Logistikk og Arbeidsmiljø

Publisert: 8. juni 2017

Avvik

North Atlantic Drilling as - West Epsilon - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 16. februar 2016

Avvik

Floatel International - Floatel Superior - Beredskap og risikoutsatte grupper

Publisert: 14. oktober 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik