Hopp til hovedinnhold

§ 31 Overvåking og kontroll

Den ansvarlige skal sikre at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring av aktivitetene, blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid, jf. styringsforskriften § 19.
Det skal legges til rette for at personell som har kontroll- og overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan hente inn og behandle informasjon om slike forhold på en effektiv måte, jf. også styringsforskriften § 14.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

Forhold som nevnt i første ledd, kan være tilstander og parametere som nevnt i innretningsforskriften § 17 og § 33, status for andre sikkerhetssystemer, pågående aktiviteter og iverksatte kompenserende tiltak.
Kravet om kontinuerlig overvåking som nevnt i første ledd, innebærer at personellet ikke blir pålagt oppgaver som kan svekke ivaretakelsen av kontroll- og overvåkingsfunksjonene, jf. også innretningsforskriften § 21 og styringsforskriften § 18.
For overvåking og kontroll som nevnt i første ledd, bør det være minst to personer til å ivareta overvåkings- og kontrollfunksjonene som nevnt i tredje ledd,
  1. i det sentrale kontrollrommet på permanent bemannede innretninger,
  2. ved operasjon av utstyr for dynamisk posisjonering klasse 2 og 3,
  3. ved bore- og brønnaktiviteter.
For å oppfylle kravet til overvåking og kontroll, bør standarden NORSOK U-100N kapittel 8.3 og 8.5.1 brukes for bemannede undervannsoperasjoner.
For overvåking og kontroll av det ytre miljø, se kapittel X.

Equinor – Statfjord B – integrerte operasjoner

Publisert: 20. februar 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk K - planlegging og utførelse av kveilerørsboring

Publisert: 31. mars 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – sikkerhetssystemer i drift

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Equinor og Transocean - brønnplanlegging og automatisert borekontroll - Transocean Enabler

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor - Troll C - Teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2018

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Songa Management AS - Songa Dee - Storulykkerisiko og Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik