Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. desember 2022 til 13. januar 2023.

Mål

Målet for tilsynet var å verifisere at ConocoPhillips, sammen med boreentreprenør og andre entreprenører, ivaretar planlegging og gjennomføring av kveilerørsboringen på Ekofisk K i henhold til egne krav, krav i regelverket og tilviste standarder.

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Stoppkriterier for hydrokarboner i returstrøm
  • Overvåking av brønnparametere
  • Konkretisering av tilgjengelighet av drepevæske

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Bearbeiding og bruk av data
  • Entydig definering av ansvar

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips redegjøre for oss, innen 1. mai, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.