Hopp til hovedinnhold

§ 30 Brannskiller

Hovedområder og brannområder på innretninger skal atskilles med brannskiller som kan motstå designlastene for brann- og eksplosjon. Dersom brannskillene kan bli eksponert for hydrokarbonbranner, skal de som et minimum oppfylle brannklasse H-0 og motstå verste prosessbrann.
Rom som har viktige funksjoner og viktig utstyr, samt rom med høy brannrisiko, skal være atskilt fra omgivelsene med brannskiller som har brannklasse tilsvarende den branntypen og de etablerte brann- og eksplosjonslastene de vil være eksponert for.
Gjennomføringer skal ikke svekke brannskillene. Dører i brannskiller skal være selvlukkende.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

For brannskiller i boligkvarter, se § 31.
For fastsettelse av brann- og eksplosjonslaster som nevnt i første og andre ledd, se § 11. Med verste prosessbrann som nevnt i første ledd, menes brann i et brannområde fra segmentet som gir den verste brannbelastningen på bærende struktur og brannskiller for varighet og brannlast. For å definere verste prosessbrann bør NORSOK S-001 kapittel 5.6.3.3 brukes.
Hovedbrannskiller i lukkede områder bør kunne motstå en eksplosjonslast på minst 70 kPa i 0,2 sekunder. Brannskiller med belagt eller påsprøytet brannbeskyttende materiale som ikke oppfyller kravet til ubrennbarhet, kan brukes dersom en totalvurdering viser at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. § 12.
Brannskiller som nevnt i andre ledd, bør oppfylle brannklasse
  1. A-60 for kontroll- og beredskapsrom, rom for brannpumpesystemer og rom for nødkraftkilde med tilhørende fordelingsutstyr og drivstofftank dersom disse rommene er plassert i et område som ikke kan utsettes for hydrokarbonbrannlaster. Brannklasse A-60 er anbefalt løsning for disse rommene fordi andre ledd krever beskyttelse av tekniske barriereelementer i rommet. Dette innebærer at rommene bør beskyttes mot brann fra utsiden av rommet,
  2. A-0 for rom for elektrisk utstyr, vifterom, rom der det oppbevares brannfarlige eller lett antennelige varer og rom for brannpumper som er plassert i pongtonger og søyler.
Spesielle brannforhold kan medføre behov for brannskiller med høyere brannmotstand.
Eksempler på gjennomføringer i brannskiller som nevnt i siste ledd, kan være ventilasjonskanaler, rør, kabler og bjelker samt vinduer og dører. For gjennomføringer bør prøvemetodene i følgende standarder brukes:
  1. ISO 3008 for dører,
  2. ISO 3009 for vinduer,
  3. IMO 2010 FTP Code Part 3 for andre typer gjennomføringer som kanaler, rør- og kabelgjennomføringer.
For konstruksjoner som kan bli eksponert for hydrokarbonbrann, vises det til standarder i veiledningen til § 29.
Gjennomføringer bør i størst mulig grad unngås i hovedbrannskiller og brannskiller av brannklasse H.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger, og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-D301 kapittel 2, seksjon 1 brukes som et alternativ.

Vår Energi - Goliat FPSO - styring av tekniske barrierer og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Equinor - Sleipner - korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Barrierer

Publisert: 16. november 2018

Avvik

Equinor - Gudrun - Barrierer

Publisert: 5. september 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. november 2015

Avvik

Statoil - Åsgard A - Barrierer

Publisert: 16. juni 2015

Avvik

Statoil - Gina Krog - Barrierestyring

Publisert: 9. mai 2014

Avvik