Tilsyn ble gjennomført i perioden 5. til 8. juni 2018.

Mål

Målet var å verifisere at Equinors styring og oppfølging av barrierer, både tekniske, organisatoriske og operasjonelle, er i henhold til selskapets og myndighetenes krav, slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket med hensyn til metode for etablering av designlaster for brann og mangelfull avviksbehandling. Vi identifiserte videre forbedringspunkt knyttet til barrierestyring, passiv brannbeskyttelse, funksjonstesting av anlegg for brannbekjempelse, inspeksjonsprogram for rørgjennomføringer i brannskiller, merking av utstyr, skade på kabler og informasjon om oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner.

Vi har bedt Equinor innen 21. september 2018 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Om Gudrunfeltet

Gudrunfeltet ligger i Nordsjøen, vest av Stavanger, ca. 50 km nord for Sleipnerfeltet. Feltet ble satt i drift april 2014, med Equinor som operatør.