Hopp til hovedinnhold

§ 14 Ventilasjon og inneklima

Ventilasjonen i inne- og uteområder skal dekke behovet for luftveksling og gi akseptabel luftkvalitet. Ventilasjonen skal også arrangeres slik at røyk fra branner kan kontrolleres, og slik at helsefarlige og brennbare gasser ikke kan trenge inn i innelukkede uklassifiserte områder.
Inneklimaet skal være tilpasset det enkelte rommet med hensyn til luftbehov, trekk, fuktighet og temperatur. Inneluften skal være fri for helseskadelig forurensning.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til ventilasjon som nevnt i første ledd, bør standardene NS-EN ISO 15138, NORSOK H-003, S-001 kapittel 17.4 og NORSOK S-002N kapittel 7.5 og 7.7 brukes, med følgende tillegg: ved fastsettelse av behovet for luftvekslinger bør det tas hensyn til både faren for ansamling av helsefarlige og brennbare gasser og behovet for værbeskyttelse, jf. § 22.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-D101 kapittel 2, seksjon 4 brukes som et alternativ.
Kravene til inneklima som nevnt i andre ledd, gjelder for boligkvarter og innendørs arbeidsområder, inkludert kammer for bemannede undervannsoperasjoner. Kravene innebærer at det tas hensyn til at luftkvaliteten påvirkes av byggematerialer og inventar, personell, aktiviteter og prosesser, renhold og vedlikehold. For å oppfylle disse kravene bør følgende brukes:
  1. Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen,
  2. Folkehelseinstituttet - anbefalte faglige normer for inneklima,
  3. NORSOK S-002N kapittel 7.5 og 7.7,
  4. NORSOK U-100N kapittel 5.2.2 og 5.2.3.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

Aker BP - Valhall - styring av materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 21. juni 2023

Avvik

Seadrill – West Phoenix – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. mars 2022

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Vår Energi – Goliat – driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 23. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Bollsta - arbeidsmiljø

Publisert: 19. februar 2020

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - tekniske barrierer og oppfølging av kondensatlekkasje

Publisert: 6. juni 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Teekay Petrojarl Production - Petrojarl Knarr - Gransking av brann

Publisert: 16. november 2015

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift

Publisert: 3. juli 2015

Avvik

Odfjell og Lundin - Island Innovator - brønnkontroll

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik