Hopp til hovedinnhold

§ 50 Kompetanse

Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillegg skal personellet kunne håndtere fare- og ulykkessituasjoner, jf. styringsforskriften § 14 og denne forskriften § 52.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det stilles også krav til kvalifikasjoner og opplæring på arbeidsmiljøområdet i forskrift om utførelse av arbeid ved
  1. arbeid med kjemikalier, jf. forskriften kapittel 3,
  2. arbeid med asbest, jf. forskriften kapittel 4, med unntak av § 4-4,
  3. arbeid med risiko for å bli utsatt for biologiske faktorer, jf. forskriften kapittel 6,
  4. arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. forskriften kapittel 10,
  5. vedlikehold av arbeidsutstyr, jf. forskriften kapittel 12,
  6. arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. forskriften kapittel 14,
  7. arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. forskriften kapittel 16,
  8. sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. forskriften kapittel 22.
  9. ergonomisk belastende arbeid, jf. forskriften kapittel 23.
For å oppfylle kravet til kompetanse på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet bør 105 – Offshore Norges anbefalte retningslinjer for krav til kompetanse for stillasbygger og stillasmontør brukes for arbeid med eller på stillaser. Standarden NS 9600 bør brukes for arbeid i tau, med unntak av krav til sertifisering av virksomhet og personell. For materialhåndtering og løfteoperasjoner brukes opplæringsplaner publisert på Arbeidstilsynets og Havindustritilsynets hjemmesider.
Kravet til sikring av kompetansen innebærer blant annet at det stilles krav til nødvendig kompetanse, at kompetansen blir verifisert, og at den blir holdt ved like gjennom trening, øvelser, opplæring og utdanning.
For særskilte krav til kvalifikasjoner ved arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr vises det til denne forskriften § 60.

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Gassco - Kårstø - materialhåndtering

Publisert: 6. august 2019

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik

Statoil - Tjeldbergodden - Kran- og løfte operasjoner og Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 17. juni 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Arbeidsmiljø og løfteoperasjoner

Publisert: 25. mars 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik