Hopp til hovedinnhold

§ 56 Bærende konstruksjoner og maritime systemer

Bærende konstruksjoner skal ha tilfredsstillende sikkerhet i bruks-, brudd-, utmattings- og ulykkesgrensetilstandene. De skal kunne motstå de laster de utsettes for, herunder laster med årlig sannsynlighet på 10-2 i bruddgrensetilstand og lastene som følger av § 11, i ulykkesgrensetilstanden.
Bærende konstruksjoner skal ha tilstrekkelig robusthet slik at lokal skade eller svikt ikke medfører uakseptable konsekvenser.
Maritime systemer skal ha tilstrekkelig robusthet slik at lokal skade eller tekniske eller operasjonelle enkeltfeil ikke medfører uakseptable konsekvenser.
Analysene skal verifiseres av en organisatorisk uavhengig part.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

For å tilfredsstille kravene bør standarden NORSOK N-001 brukes.
For verifikasjon av bærende konstruksjoner som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK N-001 kapittel 5.3 brukes.
Stedsspesifikke analyser av flyttbare oppjekkbare innretninger bør utføres i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger og DNV-OS-C104.
For vanninntrengning i flytende innretninger vises det til § 39 og § 62. For generelle bestemmelser, se § 5 og § 7.
For utforming av strekkstag bør standardene NORSOK N-001 og N-004 Annex E brukes.
Det bør også vurderes om brannvann fra innretningens overrislingsanlegg eller fra fartøy kan gi uønskede vekt- eller stabilitetsendringer.
For å oppfylle kravet til de maritime systemene som nevnt i tredje ledd, bør fartøy med gangbro til enklere innretninger oppfylle Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 17-2016 punkt 6. Reglene for nye fartøy (fartøy kategori A, jf. rundskrivet punkt 4) bør brukes uavhengig av byggedato.

Equinor - Oseberg A – plattformdekk

Publisert: 14. juni 2024

Avvik

Vår Energi – Balder – integritet av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 6. desember 2023

Avvik

Vår Energi – Jotun FPSO – konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 24. januar 2022

Avvik

Neptune - Gjøa - integritet av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Equinor - Johan Castberg - integritet av konstruksjoner og marine systemer

Publisert: 19. april 2021

Avvik

Aker BP – Hod – prosjektering av stålunderstell og fundamentering

Publisert: 2. november 2020

Avvik

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Wellesley - Metocean-data

Publisert: 21. februar 2019

Avvik

Aker BP - Tambar - Gransking av gangbrohendelse

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Statoil - Oseberg - Analyser av bølger i dekk

Publisert: 25. november 2015

Avvik

OMV - Boring i Nordområdene - Risikoreduksjonsprosess ved stedsspesifikk forankringsanalyse og vurderinger

Publisert: 26. juni 2015

Avvik