Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 8. og 9. januar 2019.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere at Wellesleys systemer for spesifisering og verifisering av meteorologiske og oseanografiske data (metocean-data) er i henhold til kravene i regelverket.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket med hensyn til verifikasjon av metocean-rapporter og arbeidsprosesser ved utarbeidingen av metocean-rapporten.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Wellesley redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Fristen for tilbakemelding er 8. mars 2019.