Hopp til hovedinnhold

§ 80 Kommunikasjon

Det skal sikres at nødvendig intern og ekstern varsling og kommunikasjon blir ivaretatt til enhver tid under installering og drift, og i fare- og ulykkessituasjoner, jf. innretningsforskriften § 18 og § 19.
Det skal pekes ut en kommunikasjonsansvarlig om bord for kommunikasjonssystemene på bemannede innretninger.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å ivareta kommunikasjonen som nevnt i første ledd, bør blant annet
  1. viktig informasjon kunne gis til personell på innretningen under drift og i fare- og ulykkessituasjoner,
  2. viktig informasjon kunne formidles mellom personell i kontrollsenteret, personell knyttet til drift av prosessanlegg, boreoperasjoner og løfteoperasjoner,
  3. direkte og kontinuerlig kommunikasjon kunne opprettes og opprettholdes mellom kommunikasjonsoperatør, felt- og plattformledelse og interne og eksterne beredskapsressurser i fare- og ulykkessituasjoner,
  4. kommunikasjonen kunne ivaretas ved en samordnet aksjon mot akutt forurensning.
Kravet til ekstern kommunikasjon som nevnt i første ledd, innebærer at bemannede innretninger har døgnkontinuerlig telekommunikasjonstjeneste med vakt på VHF-kanal 70 (DSC) og kanal 16. Tjenesten kan være opprettet på egen innretning eller som en del av en fellesløsning der flere innretninger ligger innenfor et nærmere definert område.
I forbindelse med en slik løsning bør
  1. et overordnet kommunikasjonssenter være opprettet på én av innretningene, og et alternativt senter være forberedt på en av de andre innretningene,
  2. innretningene som omfattes av løsningen, være innbyrdes dekket av VHF-radiokommunikasjon og være organisert under samme andrelinjes beredskapsledelse,
  3. det være etablert effektive rutiner for å oppnå kontakt med innretningene når den lokale radiostasjonen ikke er bemannet,
  4. innretningene ha innbyrdes faste samband.
De andre innretningene i denne løsningen bør ha en kommunikasjonsoperatør som primært ivaretar kommunikasjonsoppgaver i fare- og ulykkessituasjoner.
Med kommunikasjonsansvarlig som nevnt i andre ledd, menes en som har et særlig ansvar for å se til at driften av innretningens radiostasjon og bruken av de andre kommunikasjonssystemene er faglig forsvarlig til enhver tid.

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Troll A - beredskap

Publisert: 16. januar 2024

Avvik

Equinor – Oseberg Øst - storulykkerisiko, barrierer og beredskap

Publisert: 20. desember 2023

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk senter – kommunikasjonssystemer

Publisert: 15. september 2023

Avvik

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Equinor – Martin Linge A - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Pålegg til Floatel International – Floatel Endurance - beredskap

Publisert: 1. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 14. august 2019

Avvik