Tilsynet ble gjennomført i form av en revisjon i perioden 21. - 23. november 2023, med et oppstartsmøte på land 17. november.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Bruk av hodesett til VHF i livbåt
  • Personvekt flåtekapasitet

 

Videre observerte vi to forbedringspunkter knyttet til:

  • Sikker bruk av verneutstyr ved MOB-båt operasjoner
  • Registrering av trening i DaWinci

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 23. februar 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.