Hopp til hovedinnhold

§ 7 Registrering av arbeidstid

Arbeidsgiveren skal opprette et system for å registrere og følge opp arbeidstiden for alle arbeidstakerne i de enkelte virksomhetene. Det samme gjelder for personell i ledende eller særlig uavhengig stilling som nevnt i arbeidsmiljøloven § 10-12 første og andre ledd, når stillingen er av sikkerhetsmessig betydning.
Når arbeid utføres på flere arbeidsplasser for den samme arbeidsgiveren, skal denne arbeidsgiveren registrere den samlede arbeidstiden.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med arbeidstid som nevnt i første ledd, menes den faktiske arbeidstiden, som omfatter både alminnelig arbeidstid og eventuell overtid.
Å følge opp arbeidstiden som nevnt i første ledd, innebærer at arbeidsgiver har et ansvar for at egne arbeidstakere ikke arbeider mer enn tillatt, jf. rammeforskriften kapittel VI.
Arbeidstidsregistrene skal være tilgjengelig for arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 10-7.

Repsol – registrering og oppfølging av arbeidstid

Publisert: 18. april 2024

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk J – arbeidstid og arbeidsbelastning

Publisert: 15. februar 2024

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Equinor/Wood/Beerenberg – Grane–Styring av arbeidsmiljørisiko, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 26. oktober 2023

Avvik

Baker Hughes – arbeids- og hviletid

Publisert: 12. juni 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

Equinor – Gullfaks A – styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. november 2022

Avvik

Archer – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 5. september 2022

Avvik

Schlumberger – oppfølging av arbeidstid

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Transocean – Transocean Barents – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Aker BP – Alvheim - risiko- og barrierestyring av stabilitetshendelser

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik