Hopp til hovedinnhold

§ 86 Brønnkontroll

Ved en brønnkontrollhendelse skal brønnkontrollen kunne gjenvinnes ved å intervenere direkte i eller på brønnen eller ved boring av én (1) avlastningsbrønn. Dette gjelder for brønner der det er tatt beslutning om planlegging av boreaktivitet etter 1.1.2016.
I særlige tilfeller kan det planlegges for boreaktiviteter som krever mer enn én (1) avlastningsbrønn for å kunne gjenvinne brønnkontroll ved en brønnkontrollhendelse. Ved planlegging av slike aktiviteter, skal løsningene for å gjenvinne brønnkontroll verifiseres av en organisatorisk uavhengig part senest tre måneder før planlagt oppstart.
Operatøren skal ha tilgang til kapslingsutstyr for havbunnsbrønner der kapsling kan være et tiltak ved en brønnkontrollhendelse.
Det skal utarbeides planer som beskriver hvordan brønnkontrollen kan gjenvinnes.
Paragraf sist endret: 1. januar 2016

Med brønnkontrollhendelse som nevnt i første ledd, menes svikt i én eller flere brønnbarrierer der svikten resulterer i utilsiktet strømning av formasjonsvæske inn i brønnen, krysstrømning i brønnen eller utstrømning til ytre miljø.
Med å intervenere direkte i eller på brønnen som nevnt i første ledd, menes reetablering av barrierer ved bruk av etablerte brønnkontrollmetoder eller ved bruk av kapslingsutstyr.
Ved bruk av etablerte brønnkontrollmetoder bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.2.8 brukes.
Ved bruk av kapslingsutstyr på havbunnsbrønner bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.8.3 brukes.
For å gjenvinne brønnkontrollen ved avlastningsboring som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.8.2 brukes.
Ved planlegging av aktiviteter som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.8 brukes, med følgende tillegg: Vurdering av teknisk og operasjonell gjennomførbarhet, samt lokasjons-, operasjons- og brønnspesifikke risikovurderinger for valgte metode.
Organisatorisk uavhengig som nevnt i andre ledd, er beskrevet i veiledningen til rammeforskriften § 19.
For å oppfylle kravet til planer som nevnt i fjerde ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.8 brukes med følgende tillegg:
  1. planene bør beskrive behov for og tilgang på innretning(er) og tjenester,
  2. der planer for avlastningsboring og kapslingsoperasjoner forutsetter modifikasjon av innretning(er), bruk av tilleggsutstyr, fartøy eller ny teknologi, bør det framgå at dette kan mobiliseres og være operativt før oppstart av operasjonen som krever dette.

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

KCAD – Askeladden – drift, vedlikehold og løfteoperasjoner i boreområdene

Publisert: 5. september 2023

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk K - planlegging og utførelse av kveilerørsboring

Publisert: 31. mars 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – oppfølgingstilsyn

Publisert: 13. september 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – boreanlegg

Publisert: 21. juni 2021

Avvik