Hopp til hovedinnhold

§ 7 Mål og strategier

Den ansvarlige skal fastsette og videreutvikle mål og strategier for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.
Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom kortsiktige og langsiktige mål på ulike områder, på ulike nivå og mellom ulike deltakere i virksomheten.
Målene skal uttrykkes slik at det er mulig å ta stilling til graden av måloppnåelse.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet om videreutvikling av mål som nevnt i første ledd, innebærer at det skal settes høyere mål i takt med graden av måloppnåelse.
Med samsvar mellom mål som nevnt i andre ledd, menes det at målene er konsistente og ikke motstridende.

Gassco - Kårstø - oppfølging av overflateprogram og aldring, inkludert storulykketilsyn

Publisert: 19. januar 2023

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – organisasjon og styringssystem

Publisert: 14. april 2021

Avvik

Equinor - Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og vedlikehald

Publisert: 27. september 2019

Avvik

Esso - Slagentangen - vedlikeholdsstyring

Publisert: 7. mai 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - vedlikehold

Publisert: 29. april 2019

Avvik

Engie E&P - Organisasjonsendringene i konsernet og helse miljø og sikkerhetsrisiko (HMS)

Publisert: 1. desember 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

Statoil - Veslefrikk A og B - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 27. juni 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik