Noble har søkt om samsvarsuttalelse for den flyttbare boreinnretningen Noble Lloyd Noble.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 23. februar til 25. februar 2021 førte vi tilsyn med Noble sin organisasjon og styringssystem. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om Noble sitt styringssystem og oppfølgingen av dette er i henhold til regelverket. 

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Styringssystemet
  • HMS-mål

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til vernetjeneste og involvering av AMU

Hva skjer nå?

Vi har bedt Noble redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 20. mai 2021

Før vi gir SUT må selskapet har rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.