Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 2. og 3. april 2019.

Bakgrunn

Tilsynet inngår i vår langsiktige oppfølging av Slagentangens styring av vedlikeholdet.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at styringen av vedlikeholdet, inkludert oppfølgingen av det og eventuelle pågående endringer med betydning for styringen, er i henhold til myndighetenes og selskapets egne krav. Vi ønsket også å se om arbeid med å forbedre styringen av vedlikeholdet sikrer at viktige bidragsytere til HMS-risiko og usikkerhet identifiseres og følges opp.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik relatert til planlegging av vedlikeholdet.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Esso redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 24. mai 2019.