Hopp til hovedinnhold

§ 8 Sikkerhetsfunksjoner

Innretninger skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner som til enhver tid kan
  1. oppdage unormale tilstander,
  2. hindre at unormale tilstander utvikler seg til fare- og ulykkessituasjoner,
  3. begrense skadene ved ulykker.
Det skal fastsettes krav til ytelsen for sikkerhetsfunksjoner.
Status for aktive sikkerhetsfunksjoner skal være tilgjengelig i det sentrale kontrollrommet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Sikkerhetsfunksjonene som nevnt i første ledd, inngår som barrierer mot fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i § 5 og styringsforskriften § 4 og § 5.
Sikkerhetsfunksjoner kan deles inn i aktive og passive.
For utforming av aktive sikkerhetsfunksjoner som nevnt i første ledd, bør standardene NORSOK S-001, NS-EN ISO 13702, IEC 61508 og ISO 13849 legges til grunn. I tillegg bør Offshore Norges retningslinje nr. 070 brukes.
For at de aktive sikkerhetsfunksjonene til enhver tid skal kunne ivareta sine funksjoner som nevnt i første ledd, bør disse utformes slik at de kan prøves og vedlikeholdes uten at funksjonenes ytelse svekkes. For utkopling av sikkerhetsfunksjoner, se aktivitetsforskriften § 26.
For å fastsette ytelsen for sikkerhetsfunksjoner som nevnt i andre ledd, bør standarden IEC 61508 og retningslinjen Offshore Norges retningslinje nr. 070 brukes der elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer brukes i oppbyggingen av funksjonene.
For å oppfylle kravet om tilgjengelig status som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK I-002 kapittel 4 brukes.

Aker BP – Ula – sikkerhetssystemer og oppfølging av SIL i drift

Publisert: 9. januar 2024

Avvik

Equinor – Gullfaks A – integritets- og barrierestyring for stigerør og fleksible rør, korrosjon under isolasjon

Publisert: 9. januar 2024

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Equinor – Martin Linge – kontroll-, overvåkings- og sikkerhetssystemer

Publisert: 11. januar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill – West Bollsta – boring og brønn

Publisert: 11. august 2020

Avvik

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Equinor - Martin Linge - ferdigstillelse og klargjøring for drift

Publisert: 25. juni 2019

Avvik

Equinor og Transocean - Songa Equinox - Trykkbalanserte boreoperasjoner

Publisert: 1. oktober 2018

Avvik

Eni Norge - Goliat FPSO - Tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 8. juli 2015

Avvik