Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. oktober til 3. november 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor jobber med å redusere risiko for

storulykke, med fokus på å hindre lekkasjer (loss of containment). Vi vil undersøke hvordan selskapet håndterer integritets- og barrierestyring av KUI, og rør på Gullfaks A, og se til at driften er i henhold til interne krav og krav i forskrifter.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik. Dette gjaldt:

  • Vedlikeholdsoppfølging av sikkerhetskritisk utstyr
  • Rapportering av hendelser
  • Oppfølging av barrierer og sikkerhetsfunksjoner.

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Tilstand på isolasjon
  • Oppfølging av teknisk tilstand

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.