Hopp til hovedinnhold

§ 39 Vibrasjoner

Arbeidsgiveren skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for helseskadelige vibrasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Forskrifter fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i arbeidsmiljøloven 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013, gir blant annet nærmere bestemmelser om vern mot mekaniske vibrasjoner. Klargjøring av anvendelsesområde i petroleumsvirksomheten fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For informasjon, se også innretningsforskriften § 24.

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

AKOFS Offshore/Archer – AKOFS Seafarer - styring av arbeidsmiljø for egne ansatte og entreprenører

Publisert: 19. september 2023

Avvik

Odfjell - Deepsea Atlantic - arbeidsmiljø og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 14. juni 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Seadrill - West Bollsta - styring av arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. januar 2022

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik