Hopp til hovedinnhold

§ 59 Klassifisering

Systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse-, miljø- og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.
For funksjonsfeil som kan føre til alvorlige konsekvenser, skal den ansvarlige identifisere de ulike sviktmodiene med tilhørende sviktårsaker og sviktmekanismer, og anslå sviktsannsynligheten for den enkelte sviktmodusen.
Klassifiseringen skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

For å oppfylle kravet til klassifisering bør standarden NORSOK Z-008 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Feil (jf. funksjonsfeil), sviktmodus, sviktårsak og sviktmekanisme som nevnt i denne paragrafen, er definert i standarden NS-EN 13306.

Gassco – Kårstø – sikkerhetssystemer og oppfølging av SIL i drift

Publisert: 24. april 2024

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - Prosessikkerhet og oppfølging etter hendelser

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - oppfølging av tidligere tilsyn og gransking

Publisert: 21. desember 2023

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - elektrisk anlegg

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Pålegg til Equinor - Tjeldbergodden - gransking av hendelse med turbinhavari og brann

Publisert: 24. juni 2021

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik