Hopp til hovedinnhold

§ 55 Planlegging

Ved planlegging av aktiviteter på landanlegg skal den ansvarlige sikre at viktige bidragsytere til risiko holdes under kontroll, både enkeltvis og samlet, jf. også styringsforskriften § 12.
Planleggingen skal ta hensyn til statusen for viktige bidragsytere til risiko og til endringen i risiko som går fram av risikoindikatorene, jf. styringsforskriften § 10.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.

Equinor - Mongstad - materialhåndtering kran og løft og arbeid i høyden, arbeidsmiljø og fallende gjenstander

Publisert: 17. mars 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - storulykke og styring av vedlikehold

Publisert: 2. juli 2021

Avvik

Gassco – Kårstø – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - oppfølging av overflateprogram

Publisert: 5. januar 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – gransking av personskade og damputslipp

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Equinor - Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og vedlikehald

Publisert: 27. september 2019

Avvik

Esso - Slagentangen - vedlikeholdsstyring

Publisert: 7. mai 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - vedlikehold

Publisert: 29. april 2019

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 7. mars 2017

Avvik