Hopp til hovedinnhold

§ 29 Passiv brannbeskyttelse

Der det brukes passiv brannbeskyttelse, skal denne utformes slik at den gir aktuelle konstruksjoner og utstyr tilstrekkelig brannmotstand med hensyn til bæreevne, integritet og isolasjonsevne.
Ved utforming av passiv brannbeskyttelse skal det ikke tas hensyn til kjøleeffekten fra brannbekjempelsesutstyr.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

For fastsettelse av brannlaster etter første ledd, se § 11.
Tilstrekkelig brannmotstand som nevnt i paragrafen første ledd, bør fastsettes i henhold til anerkjente normer eller beregningsmodeller. Ved fastsettelse av brannmotstand kan det for bærende konstruksjoner tas hensyn til varierende materialutnyttelse.
For å bestemme brannmotstand, bør prøvemetodene i standardene ISO 834, ISO 3008, ISO 3009 og NS-EN 13381 del 4 og 8 brukes. For pølbrann bør hydrokarbonkurven som er beskrevet i standarden NS-EN 1363-2, brukes. For å bestemme passiv brannbeskyttelsesmaterialers evne til å motstå jetbranner, bør standarden ISO 22899-1 Part 1 General requirements brukes. Hvis konstruksjoner, rør og utstyr kan bli utsatt for brannlaster utover det som dekkes i nevnte standarder, bør evnen til å motstå dette dokumenteres.
For å oppfylle kravet til bæreevne, integritet og isolasjonsevne som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-001, kapittel 20 brukes, med følgende tillegg: for gass- og væskefylte beholdere og rørseksjoner bør den passive brannbeskyttelsen være tilstrekkelig til å hindre uakseptable brudd. NORSOK S-001 kapittel 5.6.3.4 bør benyttes for å definere uakseptable brudd.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-A101 seksjon 2 og OS-D301 brukes som et alternativ innenfor de områdene standardene omfatter.

Neptune - Gjøa - integritet av konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - styring av tekniske barrierer og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Equinor - Gina Krog - integritets- og barrierestyring

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - tekniske barrierer og oppfølging av kondensatlekkasje

Publisert: 6. juni 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Håndtering av korrosjon under isolasjon

Publisert: 16. november 2018

Avvik

Shell - Knarr FPSO - Fleksible stigerør - Overføringsledninger og tilknyttet sikkerhetsutstyr

Publisert: 27. desember 2016

Avvik

Total - Martin Linge - Prosjektering av produksjonsinnretning

Publisert: 4. november 2014

Avvik