Hopp til hovedinnhold

§ 37 Stråling

Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kilder som avgir stråling, unngås.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Med stråling menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling.
Med håndtering menes også håndtering i fare- og ulykkessituasjoner.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder også for petroleumsvirksomhet.
For å oppfylle kravet om å unngå eksponering bør i tillegg Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets
  1. veileder 1 om industriell radiografi,
  2. veileder 9 om industrielle kontrollkilder i faste installasjoner samt forskningsmessig strålebruk og
  3. veileder 13 om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten brukes.
For informasjon, se også innretningsforskriften § 26.

Odfjell – Deepsea Atlantic – risikostyring, elektrisk anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 8. desember 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Pålegg og tvangsmulkt til Gassco – elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer – Draupner-innretningene

Publisert: 20. oktober 2021

Avvik

Aker BP – Ivar Aasen - kommunikasjonssystemer

Publisert: 14. april 2021

Avvik

Okea - Draugen - kommunikasjonssystemer

Publisert: 10. juli 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - AKOFS Seafarer - boring og brønn

Publisert: 9. juli 2020

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik