Hopp til hovedinnhold

§ 29a Lagring, håndtering og bruk av eksplosiv vare

Det skal sikres at eksplosiv vare som kan utgjøre en fare, på en enkel måte kan håndteres og fjernes ved en fare- og ulykkessituasjon.
Eksplosiv vare skal være sikret slik at den ikke utilsiktet går av under lagring, håndtering og bruk.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

For å sikre at eksplosiv vare ikke utilsiktet går av som nevnt i andre ledd, bør blant annet elektrisk utløst perforeringsutstyr for bruk i bore- og brønnaktiviteter være beskyttet mot påvirkning fra radiobølger og andre elektriske felt, jf. krav til elektrisk kompatibilitet i § 77.
I tillegg bør eksplosiv vare være beskyttet mot fallende laster og branner under lagring.

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – boreanlegg

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – boreanlegg og vedlikehold

Publisert: 9. februar 2021

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - AKOFS Seafarer - boring og brønn

Publisert: 9. juli 2020

Avvik

Rowan Norway - styring av boring og konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2019

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – boring- og brønnteknologi

Publisert: 7. november 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik