Hopp til hovedinnhold

§ 62 Løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner skal klareres, ledes og utføres på en forsvarlig måte, jf. § 56.
Det skal sikres at personell ikke kommer under hengende last.
Den ansvarlige skal også sikre at alle løfteoperasjoner med personellforflytting kun utføres med løfteinnretninger som er spesielt utformet og godkjent for dette, jf. § 12.
Involverte i løfteoperasjoner skal ha informasjon om risikoelementer av betydning for sikker utførelse av operasjonene.
Den ansvarlige skal sikre at rollen som operasjonelt ansvarlig for materialhåndtering og løfteoperasjoner er ivaretatt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2023

Se også § 12 og § 41.
For å oppfylle krav til løfteoperasjoner bør standarden NORSOK R-005N brukes. Jf. også forskrift om utførelse av arbeid kapittel 18.
Rollen som operasjonelt ansvarlig for materialhåndtering og løfteoperasjoner bør bidra med nødvendig informasjon til risikovurdering før, under og etter løfteoperasjoner.

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander på Tjeldbergodden

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – tiltak etter tidligere tilsyn mot kran og løft, stillas og tilkomstteknikk

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

Statoil - Tjeldbergodden - Kran- og løfte operasjoner og Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 17. juni 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Arbeidsmiljø og løfteoperasjoner

Publisert: 25. mars 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik