Hopp til hovedinnhold

§ 40 Oppstart og drift av landanlegg

Før landanlegg og deler av disse startes opp første gang, eller etter tekniske modifikasjoner, skal ferdigstillingen være gjennomført.
Ved oppstart som nevnt i første ledd, og under drift, skal i tillegg
  1. styringssystemet med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon være etablert,
  2. styrende dokumenter, deriblant tekniske driftsdokumenter, foreligge i oppdatert versjon og være kjent av driftspersonellet,
  3. systemer for arbeidstakermedvirkning være etablert, jf. rammeforskriften § 13 og
  4. bedriftshelsetjenesten være operativ.
Paragraf sist endret: 1. januar 2022

Med driftsorganisasjonen som nevnt i andre ledd bokstav a, menes også beredskapsorganisasjonen.
Med styrende dokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, menes også de retningslinjene, prosedyrene, planene og programmene som utarbeides etter denne forskriften og styringsforskriften.

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - Prosessikkerhet og oppfølging etter hendelser

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - oppfølging av tidligere tilsyn og gransking

Publisert: 21. desember 2023

Avvik

Gassco – Kårstø - materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 28. september 2023

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - storulykketilsyn og tilsyn med forberedelser til oppstart

Publisert: 28. mars 2022

Avvik

Pålegg til Equinor - Tjeldbergodden - gransking av hendelse med turbinhavari og brann

Publisert: 24. juni 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Norske Shell – Ormen Lange/Nyhamna – drift og vedlikehald av røyrleidningar, undervassanlegg og landanlegg

Publisert: 29. oktober 2020

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Gransking av LNG-lekkasje

Publisert: 13. desember 2018

Avvik