Tilsynet ble gjennomført fra 1. til 4. februar 2022. 

Bakgrunn

Bakgrunnen var å se på de aktiviteter som blir utført og som pågår for å gjenoppbygge anlegget etter brannen i september 2020 og for å klargjøre anlegget for oppstart. Det ble lagt vekt på status på barrierer som er viktige for oppstart.

Vi ville også se på hvordan anlegget bruker denne hendelsen, og andre hendelser, for å lære.

Mål

Mål med oppgaven var å verifisere at Equinor har aktiviteter og systemer som vil sette anlegget tilbake til en tilstand som er forsvarlig for oppstart.

Resultat

Tilsynet identifiserte et avvik knyttet til:

  • Mangelfull oppdatering av styrende dokumentasjon

I tillegg observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Varmekabelinstallasjoner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 8. april 2022 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.