Hopp til hovedinnhold

§ 44 Evakueringsmidler

Personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold, jf. aktivitetsforskriften § 77 bokstav d.
Valg av evakueringsmidler, plassering og beskyttelse av dem skal baseres på de definerte fare- og ulykkessituasjonene, jf. aktivitetsforskriften § 73.
Som evakueringsmidler for evakuering til sjøen skal det brukes fritt-fall-livbåter, supplert med redningsstrømper og tilhørende redningsflåter.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

For å oppfylle kravet til evakuering og evakueringsmidler som nevnt i første til og med tredje ledd, bør standarden NORSOK S-001 kapittel 22 brukes.
Større modifikasjoner eller endringer i bruksforutsetninger for innretningen kan innebære at det må installeres livbåter og redningsstrømper som nevnt i tredje ledd.
For utforming av fritt-fall-livbåter som nevnt i tredje ledd, bør DNV-ST-E406 brukes.
Dimensjoneringen av skrog og overbygg på livbåter bør baseres på kontroll i grensetilstandene som gitt i ISO 19900, DNV-OS-C101 eller NORSOK N-001.

Equinor – Troll A - beredskap

Publisert: 16. januar 2024

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – Beredskapsstyring

Publisert: 16. november 2023

Avvik

COSL Drilling – COSLPromoter - styring av helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 15. juni 2023

Avvik

Transocean – Transocean Spitsbergen – helikopterdekk

Publisert: 13. april 2023

Avvik