Hopp til hovedinnhold

§ 85 Brønnbarrierer

Ved bore- og brønnaktiviteter skal det være testede brønnbarrierer med tilstrekkelig uavhengighet.
Dersom en barriere svikter, skal det ikke utføres andre aktiviteter i brønnen enn de som har til hensikt å gjenopprette barrieren.
Det skal være pumpe- og væskekapasitet tilgjengelig på innretningen eller på fartøy ved utførelse av tung brønnintervensjon. Behovet for pumpe- og væskekapasitet ved utførelse av lett brønnintervensjon skal inngå i den aktivitetsspesifikke risikovurderingen.
Ved overlevering av brønner skal barrierestatus være prøvd, verifisert og dokumentert.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

For å oppfylle kravet til barrierer som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 9 og Annex C brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, jf. styringsforskriften § 5. For informasjon, se også innretningsforskriften § 48.
Der en homogen væskesøyle utgjør primærbarrieren, innebærer kravet til barrierer som nevnt i første ledd, at det er nok borevæskemateriale og borevæske tilgjengelig til å holde barrieren ved like, jf. også innretningsforskriften § 51.
For krav til gjenoppretting av barrierer som nevnt i andre ledd, se også styringsforskriften § 5.
Med pumpe- og væskekapasitet som nevnt i tredje ledd, menes beredskap til å kunne håndtere svikt i en eller flere brønnbarrierer, jf. § 86 om brønnkontroll. Med tung brønnintervensjon som nevnt i tredje ledd, menes kveilerørs- og trykkrørsoperasjoner. Med lett brønnintervensjon som nevnt i tredje ledd, menes kabel- og pumpeoperasjoner. For å oppfylle kravet i tredje ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.2.8 og 11.4 brukes.
Overleveringen som nevnt i fjerde ledd, er blant annet overlevering selskaper imellom og overlevering mellom enheter på innretningen. Eksempler på slike enheter er “produksjon”, ”brønnservice”, “drift” og “vedlikehold”.
For å oppfylle kravet til overlevering av brønner som nevnt i fjerde ledd, bør standarden NORSOK D-010 kapittel 5.10, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 og 9.7 og Offshore Norges retningslinje nr. 117 brukes for bore- og brønnaktiviteter.

ConocoPhillips - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 8. november 2023

Avvik

Aker BP - Hod A - forberedelser til permanent plugging

Publisert: 7. juli 2023

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk K - planlegging og utførelse av kveilerørsboring

Publisert: 31. mars 2023

Avvik

Aker BP - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner på HOD B

Publisert: 25. januar 2022

Avvik

Pålegg til Okea – Draugen – brønnintegritetsstatus

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Statoil - COSL Innovator - Trykkbalansert boring

Publisert: 18. juli 2014

Avvik