Tilsynet ble gjennomført i perioden 31. mai til 2. juni 2023.  

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets prosess med kategorisering av brønnintegritet for brønner i drift. Vurderinger av ytelsen til brønnbarriereelementer var sentralt tema i tilsynet.

Resultat 

Vi identifiserte ett avvik under tilsynet. Dette var knyttet til verifikasjon av ytelsen til barrierer.

Hva skjer nå? 

Vi har bedt selskapet redegjøre for oss innen 15. desember for hvordan avviket vil bli håndtert.