Tilsynet ble gjennomført i den 11. og 12. mai 2023. 

Mål 

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av regelverkskravene for de midlertidig pluggede og forlatte brønnene på Hod A. Tilsynet ble gjennomført parallelt med planlegging og gjennomføring av brønnintervensjonsaktiviteter, som en forberedelse til permanent plugging. 

Resultat 

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse gjaldt: 

  • Brønnbarrierer i flere av de midlertidig pluggede og forlatte brønnene
  • Kvalifisering av alternativt brønnbarrieremateriale
  • Registrering og oppfølging av avvik innen brønnintegritet

Hva skjer videre? 

Vi har bedt om Aker BP å redegjøre for oss, innen 25. august 2023, hvordan avvikene vil bli håndtert.