Hopp til hovedinnhold

§ 75 Beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen skal være robust slik at den kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
Ved akutt forurensning skal beredskapsorganisasjonen ivareta nødvendige funksjoner for å kunne utføre aksjoner mot akutt forurensning effektivt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med beredskapsorganisasjonen som nevnt i første ledd, menes det personellet, deriblant en lege, som er knyttet direkte til enhetsressursene, områderessursene, de eksterne ressursene og de regionale ressursene.
For å sikre robustheten som nevnt i første ledd, bør det ved utvelgelse av personellet legges vekt på den enkeltes utdanning og kompetanse, erfaring, fysiske egnethet, personlige egenskaper og erfaringer fra øvelser og trening.
Fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, omfatter også andre fare- og ulykkessituasjoner enn de definerte, sammensatte fare- og ulykkessituasjoner, stressituasjoner og situasjoner der nøkkelpersonell faller fra eller svikter.
Med nødvendige funksjoner som nevnt i andre ledd, menes blant annet aksjonsledelse, operasjon, deteksjon og kartlegging av akutt forurensning, miljø, økonomi, logistikk og informasjon.
Førstehjelpslaget på normalt bemannede faste og flyttbare innretninger bør dimensjoneres i samsvar med dimensjonerende hendelse på innretningen. Dette innebærer at det bør være to førstehjelpere pr. hardt skadd og at ekstra ressurser kan bistå førstehjelpslaget ved behov. Operatøren kan legge til grunn de tilgjengelige beredskapsressursene i sin dimensjonering.

Equinor – Johan Sverdrup – boring og beredskap

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - styring av beredskap

Publisert: 14. mai 2019

Avvik

Aker BP - Skarv - Beredskap

Publisert: 4. desember 2018

Avvik

Point Resources - Balder - Beredskap

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Styring av beredskap

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Statoil - Grane - Beredskap

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Island Offshore - Statoil - Island Frontier - Arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 7. september 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - beredskap

Publisert: 14. juli 2014

Avvik