Hopp til hovedinnhold

§ 53 Informasjon om risiko ved utføring av arbeid

Det skal sikres at arbeidstakerne gis informasjon om helserisiko og risikoen for ulykker ved det arbeidet som skal utføres.
Resultater av vurderinger, analyser, målinger, kartlegginger av årsaker til arbeidsbetingede sykdommer, gransking av arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker, og betydningen av disse resultatene for utføringen av arbeidet, skal være tilgjengelig.
Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med disse opplysningene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.

Equinor – Mongstad – gransking av brann

Publisert: 9. januar 2023

Avvik

Equinor ASA Mongstad - oppfølging av Veltec AS som leverandør

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Gassco – Kårstø – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – gransking av personskade og damputslipp

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 7. mars 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik