Hopp til hovedinnhold

§ 38 Nødkraft og nødbelysning

Innretninger skal ha et pålitelig, robust og enkelt nødkraftsystem som sikrer tilstrekkelig krafttilførsel til utstyr og systemer som skal fungere dersom hovedkraften faller ut.Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke medfører driftsproblemer for nødkraftforbrukerne.
Nødkraftforbrukere skal begrenses til utstyr og systemer som bidrar til å opprettholde innretningens integritet og ivareta personellsikkerhet i en nødssituasjon.
Nødkraftsystemet skal ha færrest mulig automatiske utkoplingsfunksjoner for å sikre kontinuerlig drift.
Innretninger skal være utstyrt med nødbelysning som sikrer nødvendig belysning på innretningen dersom hovedbelysningen faller ut.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

For å oppfylle kravet til nødkraft som nevnt i første til og med tredje ledd, bør standardene NS-EN ISO 13702 kapittel 10 og vedlegg C.1, NORSOK S-001 kapittel 19 og IMO 2009 MODU CODE kapittel 5 brukes. For løfteutstyr bør standarden NORSOK R-002 kapittel 5.15 brukes.
For utforming av nødbelysningen som nevnt i siste ledd, bør standarden EN 1838 brukes. Det bør være nødbelysning der personell kan oppholde seg i en fare- og ulykkessituasjon. Nødbelysningen bør bidra til å sikre evakuering på og fra innretningen og angi plassering av manuelt brannbekjempelsesutstyr og annet sikkerhetsutstyr. Nødbelysningen bør være knyttet til nødkraftsystemet eller ha eget batteri som kraftkilde.

Equinor - Martin Linge - ferdigstillelse og klargjøring for drift

Publisert: 12. juli 2021

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - integritet på lysarmatur

Publisert: 24. oktober 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Wintershall - Brage - Elektriske anlegg

Publisert: 9. juni 2016

Avvik

Eni Norge - Goliat - Elektriske anlegg

Publisert: 2. november 2015

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Styring av arbeidsmiljø og forberedelser til drift

Publisert: 3. juli 2015

Avvik