Hopp til hovedinnhold

§ 28 Sikkerhetsskilting

Dersom det ved hjelp av tekniske tiltak eller annen tilrettelegging ikke kan unngås at arbeidstakere utsettes for risiko for ulykker eller helseskader, skal det settes opp sikkerhetsskilt.
Sikkerhetsskilt skal settes opp ved inngangen til rom og ved soner eller utstyr der arbeidstakere kan bli utsatt for risiko for ulykker eller helseskade.
Bekjempelses-, rednings- og evakueringsutstyr, samt veien til dette utstyret, skal også merkes med slike skilt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Forskrifter fastsatt Arbeids- og inkluderingsdepartementet av med hjemmel i arbeidsmiljøloven 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013, gir nærmere bestemmelser om sikkerhetsskilting og signalgiving. Klargjøring av anvendelsesområde fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For sikkerhetsskilting som nevnt i siste ledd, kan i tillegg standardene NORSOK C-002 og NS 6033 brukes.

ConocoPhillips - Eldfisk - styring av materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 16. juli 2021

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk Kompleks - styring av beredskap

Publisert: 27. mai 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - styring av beredskap

Publisert: 14. mai 2019

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik

Point Resources - Balder - Beredskap

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

Equinor - Oseberg Øst - Helikopterdekk og styring av beredskap

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Eni Norge - Goliat - Elektriske anlegg

Publisert: 2. november 2015

Avvik